EXSite.pl - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko

NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!   
Przypomnij hasło X

Książki z dziedziny Psychologii

Dodał: ilowiak 13 Grudzień 2011 21:52James-W.Kalat--Biologiczne-podstawy-psychologii

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 415 MB

Podręcznik Jamesa Kalata jest jedną z najbardziej znanych i szeroko polecanych publikacji akademickich na świecie. Autor, badacz i wykładowca psychologii z dużym doświadczeniem dydaktycznym, proponuje w niej problemowe ujęcie zagadnie? psychologii, która zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem zachowania oraz jego mechanizmów poprzez odwołanie się do czynników biologicznych.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Henryk Gasiul-Teorie emocji i motywacji

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 51 MB

Opracowanie zawiera przegląd współczesnych sposobów analizy emocji i motywacji, w którym autor odwołuje się także do wcześniejszych interpretacji

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
Maria Przetacznikowa, Ziemowit Włodarski


Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 300 MB

Podręcznik nasz adresujemy przede wszystkim do studentów psychologii i pedagogiki, a radzi bylibyśmy, gdyby okazał się on użyteczny również w działalności osób czynnych już zawodowo. Myślimy o tych, którzy interesują się problemami nauczania i wychowania, a więc także o nauczycielach, mających w swej codziennej pracy okazję do twórczego realizowania postulatów wynikających ze zdobyczy nauk psychologicznych...

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Vasta Ross, Haith Marshall M., Miller Scott A. Psychologia dziecka


Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 93 MB

Nowoczesny w treści i formie podręcznik akademicki, syntetycznie ujmuje najważniejsze zagadnienia psychologii rozwojowej, klinicznej i wychowawczej, jest także swego rodzaju kompendium wiedzy na temat rozwoju.

Autorzy ? wybitni uczeni ameryka?scy ? wychodzą od omówienia najważniejszych teorii rozwoju i metodologii, by kolejno przedstawić: rozwój biologiczny i fizyczny (genetyka, okres prenatalny, rozwój motoryczny), rozwój poznawczy (sensoryczny i percepcyjny, poznanie i myślenie, przetwarzanie informacji, uczenie się i pamięć, inteligencja, rozwój językowy), rozwój społeczny i rozwój osobowości. W podstawowy nurt rozważa? wpleciono wątki rozszerzające (ciekawe badania nad czynnikami rozwoju, metody bada?, odniesienia do praktyki) ? ten materiał empiryczny ilustruje omawiane prawidłowości ogólne.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Psychologia emocji
Jeanette Haviland-Jones , Michael Lewis

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 142 MB

Najnowsza - z 2000 roku, edycja książki, której pierwsze ameryka?skie wydanie okrzyknięte zostało "wybitnym podręcznikiem akademickim", wzbogacona obecnie o opisy najważniejszych dokona? badawczych. W siedmiu kolejnych częściach 83 autorów z całego świata w różnorodny sposób prezentuje...

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI Pervin Lawrence A.

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 77 MB

Ten znakomicie przygotowany od strony dydaktycznej podręcznik zawiera wszystkie podstawowe elementy programu kształcenia w zakresie psychologii osobowości.
Spośród wielu innych książek dydaktycznych wyróżnia się niezwykle ciekawą strukturą, ułatwiającą prezentację zagadnienia osobowości. Książka przybliża kolejno: tradycje badawcze, podstawowe jednostki służące do opisu osobowości, rozwój osobowości oraz obszary bada? tejże dziedziny. Dzięki temu wydobywa różnice i podobie?stwa między różnymi kierunkami spotykanymi w psychologii osobowości i tym samym staje się inspiracją do dyskusji i dalszych bada? na tym polu.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!
L A Pervin O P John - Osobowosc - teoria i badania

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 67 MB

Osobowość. Teoria i badania to jeden z najbardziej popularnych w Europie i USA podręczników poświęconych teoriom osobowości. Stanowi najnowocześniejszy podręcznik psychologii osobowości obecny na polskim rynku. Jego najważniejszymi walorami są
• prezentacja uznawanych współcześnie nurtów w psychologii osobowości
• przedstawienie „korzeni” i perspektyw każdego z tych ujęć
• uwydatnienie aktualnych trendów w badaniach nad osobowością
• ilustracja rozważa? teoretycznych odpowiednimi przykładami z bada? empirycznych i terapii
• udana próba pogodzenia tego, co „powszechne”, z tym, co „wyjątkowe” w osobowości człowieka
• analiza metateoretyczna teorii osobowości
• zarys integracyjnego ujmowania zagadnie? związanych z osobowością
• doskonałe przygotowanie treści od strony dydaktycznej.

Podręcznik znakomicie opisuje i uprzystępnia wszystko to, przed czym dzisiaj staje psychologia osobowości.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Gdzie się podziało moje dzieci?stwo

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 1 MB

Książka Gdzie się podziało moje dzieci?stwo. O dorosłych dzieciach alkoholików poświęcona jest problemom osób wywodzących się z rodzin dotkniętych alkoholizmem. Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym przyjmuje różne role, ale żadna nie zapewnia mu normalnego i spokojnego rozwoju. Badania wykazały, że u dzieci w tych rodzinach występują szczególne predyspozycje do różnych patologii – od depresji, niezdolności do głębszych więzi uczuciowych, po narkomanię i alkoholizm. Często mówi się, że są dotknięte współuzależnieniem.
Książka, która jest zbiorem artykułów specjalistów zajmujących się problematyką uzależnie?, umożliwia poznanie tych skrywanych głęboko, a czasem nawet nieuświadamianych problemów. Tym samym więc otwiera drogę do wyjścia z choroby współuzależnienia.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Teorie osobowości Hall Calvin S., Lindzey Gardner, Campbell John B.

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 70 MB

Nowe rozszerzone wydanie podręcznika na którym wychowało się wiele pokole? psychologów!

W przystępny i ciekawy sposób przedstawia systematyczną wiedzę na temat wiodących orientacji teorii osobowości wzbogaconą o przegląd współczesnych bada?
Zawiera nowe treści z zakresu psychologii poznawczej, teorii społecznego uczenia się, teorii cech, genetyki behawioralnej i ewolucyjnych teorii osobowości
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów psychologii, pedagogiki oraz innych nauk społecznych

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Psychologia społeczna David Myers

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 95 MB

David G. Myers jest profesorem psychologii w Michigan's Hope College, został ogłoszony przez studentów ?wyjątkowym profesorem". Jego prace ukazały się w kilkudziesięciu czasopismach i magazynach, od ?Science" do ?Scientific American" oraz opublikował dziesięć książek. Czy ludzie będą zachowywać się inaczej, gdy przekonamy ich do przyjęcia nowych postaw? Jeśli tak, to jak możemy ich przekonać? Co sprawia, że ludzie czasem wzajemnie się krzywdzą, a czasem sobie pomagają? Jak możemy zamienić zaciśnięte pięści na pomocne dłonie? Odpowiedzi na takie pytania pomagają zrozumieć samych siebie i uczulają na wpływy społeczne. Psychologia społeczna łączy naukowe ujęcie i głęboko ludzki wymiar tej nauki, odnosi się do faktów i prowokuje intelektualnie. Książka składa się z trzech części: I. Myślenie społeczne; II. Wpływy społeczne; III. Relacje społeczne.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Zrozumieć emocje Oatley, Jenkins

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 44 MB

Interdyscyplinarny podręcznik, który przedstawia emocje nie tylko z perspektywy psychologicznej, ale też antropologicznej, socjologi cznej, biologicznej, filozoficznej i historycznej. Wykład uzupełniają anegdoty, ryciny i zdjęcia. Tabele i podsumowania na ko?cu roz działów oraz dodatkowe listy lektur pomagają w opanowaniu materiału. Podręcznik jest przydatny w uniwersyteckich wykładach przedmiot ów, takich jak psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


J. Shaughnessy-Metody badawcze w psychologii[PL]

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 64 MB


To jeden z najlepszych podręczników dla studentów podstawowego kursu psychologii. Obejmuje cały zakres współczesnej metodologii bada? empirycznych, od kwestii technicznych do etycznych, od masowych bada? ankietowych do studiów pojedynczego przypadku, jest napisany w sposób zwięzły i jasny oraz zawiera dużą liczbę interesujących przykładów, ilustrujących pożytki płynące ze znajomości podstawowych zasad metodologii; do jego zalet należy też fakt oddzielenia wykładu z metodologii od kwestii technicznych i statycznych, co sprawia, że książka jest przejrzysta i zrozumiała.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Psychologia społeczna w relacji ja - inni - Serge Moscovici

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 16 MB

W książce tej wybitni specjaliści z czołowych ośrodków uniwersyteckich Europy prezentują najważniejsze zagadnienia psychologii społecznej. W części pierwszej skupiają się na refleksji nad jednostką i podstawowych regułach postrzegania społecznego. W części drugiej zajmują się procesami społecznymi zachodzącymi podczas kontaktów interpersonalnych, formami kontaktów międzyludzkich (altruizm, kompetencje społeczne, świadomy i nieświadomy wpływ społeczny). W części trzeciej koncentrują się na typach więzi społecznych powstających w większych zbiorowościach (przekonania wewnętrzne, czyli prywatne przekonania zewnętrzne, czyli publiczne poznanie społeczne oparte na przetwarzaniu informacji zmiana postaw i zachowa? społecznych różnice między płciami a role społeczne). ja jest przeznaczona dla studentów kierunków humanistycznych.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


F. Brentano - Psychologia z empirycznego punktu widzenia

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 16 MB

Nie tyle wielość i wszechstronność tez, ile jedność przekona? jest tym, czego najbardziej potrzebujemy w dziedzinie psychologicznej. Musimy tutaj starać się uzyskać to, co matematyka, chemia i fizjologia - jedna z nich wcześniej, inna póżniej - juź osiągnęły: jądro powszechnie uznanej prawdy, na którym wkrótce potem, dzięki współdziałaniu wielu sił, od róźnych stron zaczną osadzać się nowe kryształy(...)

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Złudzenia, które pozwalają żyć - Mirosław Kofta

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 101 MB

Praca zbiorowa poświęcona ważnym problemom psychologii społecznej. Stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak pewne "odchylenia od obiektywności" różnych funkcji psychicznych wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie człowieka. Autorzy na podstawie przeprowadzonych bada? społecznych analizują m.in. problem racjonalności człowieka, źródeł kształtowania się sądów (samospełniające się proroctwa) i percepcji innych ludzi, a także próbują wyjaśnić, dlaczego ludzie sami siebie oszukują i jak radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady.
Wprowadzenie. Czy złudzenia pomagają, czy też przeszkadzają nam radzić sobie z wyzwaniami?
Czy jesteśmy racjonalni?
Dane i pseudodane w procesie spostrzegania ludzi
Czy jesteśmy egoistami?
Ja, my, oni? Interes własny a procesy poznawcze i zachowanie ludzi w sytuacji konfliktu
Autoprezentacja - niewinny spektakl dla innych i siebie
Samoobrona przez samooszukiwanie się
Poczucie kontroli, złudzenia na temat siebie, a adaptacja psychologiczna
Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady?
Pozytywna rola negatywnych złudze?
Szczęście - złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Wprowadzenie do psychologii - Mietzel Gerd

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 119 MB

Podręcznik prezentuje podstawowe i zarazem najważniejsze zagadnienia z zakresu psychologii. Jest przeznaczony dla studentów pierwszych lat takich kierunków nauk społecznych, jak psychologia, pedagogika, socjologia itp., czyli do osób, które dopiero zagłębiają się w tajniki psychologii. Autor wprowadza czytelnika w nową dziedzinę wiedzy bez dodatkowego obciążania go skomplikowanym i niezrozumiałym językiem. Każdy z dziewięciu rozdziałów zawiera ramki informacyjne, które ilustrują przykładami prezentowane w danym rozdziale zagadnienia. Po każdym rozdziale zamieszczona jest literatura uzupełniająca.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Philip G. Zimbardo - Psychologia i życie

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 175 MB

Książka jest popularnie ujętym wykładem psychologii. Przeznaczona jest dla osób studiujących tę dziedzinę wiedzy, ale polecamy ją również wszystkim, którzy chcieliby wiedzieć, dlaczego w określonych sytuacjach człowiek działa tak, a nie inaczej; jaki wpływ mają na to jego cechy biologiczne, a jaki - szeroko rozumiane otoczenie. Kim jesteśmy - dziećmi natury czy dziećmi środowiska społecznego? Czym jest choroba psychiczna? Jak można zmodyfikować zachowanie człowieka? Dlaczego tak łatwo stajemy się marionetkami w cudzych rękach? Jakie prawa rządzą życiem społecznym, a jakie powinny nim rządzić? Autorzy książki starają się rzetelnie i wyczerpująco odpowiedzieć na te pytania. Informacjom teoretycznym i szczegółowym opisom bada? naukowych towarzyszą liczne przykłady z życia, anegdoty, cytaty z literatury pięknej oraz wskazówki, jak można wykorzystać wiedzę psychologiczną w różnorodnych dziedzinach i sferach naszej działalności.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Jan Strelau - Psychologia. 3 tomowy podręcznik akademicki.

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 175 MB

Trzytomowy podręcznik 'Psychologii' obejmuje niemal cały obszar wiedzy niezbędny do psychologicznego wykształcenia uniwersyteckiego, niezależnie od wybranej ścieżki kształcenia czy specjalizacji.
Tom pierwszy, który obejmuje zagadnienia dotyczące podstaw psychologii, składa się z następujących działów: historia i teorie psychologii, biologiczne mechanizmy zachowania, psychologia rozwoju człowieka, metodologia bada? naukowych i diagnostycznych.
639 stron
Tom II składa się z trzech następujących działów: 'Procesy poznawcze', 'Emocje i motywacje', 'Osobowość i różnice indywidualne'.
Każdy rozdział ko?czy się krótkim podsumowaniem, sygnalizującym główne zawarte w nim myśli i stwierdzenia.
896 stron
Tom III podręcznika składa się z pięciu działów: 'Człowiek w relacji z innymi', 'Edukacja', 'Działalność zawodowa i publiczna', Zdrowie i choroba', 'Etyczne aspekty uprawiania zawodu psychologa'. Jest to najobszerniejszy spośród trzech tomów, jako że zakres obszarów, które obejmuje, jest największy. Cechą charakterystyczną tego tomu jest również to, że pod względem sposobu i formy przekazywania treści jest on najbardziej zróżnicowany, co po części wynika ze specyficzności uprawianych przez poszczególnych autorów dyscyplin psychologicznych.
932 strony
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Aronson - serce i umysł

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 185 MB

Zdaniem autorów - wybitnych psychologów ameryka?skich - jest to idealny podręcznik psychologii społecznej dla studentów. Łączy rygor naukowy (wspaniała nauka empiryczna) z intelektualna ekscytacja (w jaki sposób rzeczywiste życie może być najbardziej podniecającą grą). Podtytuł Serce i umysł wskazuje na istotę psychologii społecznej. Ludzie mogą być logiczni i analityczni, ale również gwałtowni i zmienni. Mogą podążać za tym, czym kieruje się serce. Czasami udaje się pogodzić oba dyktaty. Psychologia społeczna zajmuje się badaniem takich właśnie procesów. Autorzy w bardzo atrakcyjny sposób omawiają wiele eksperymentów prowadzonych w ramach psychologii społecznej, cytują znanych pisarzy, artystów, polityków i myślicieli, przypominając, że życie społeczne to nie tylko domena naukowców. Książka jest bogato ilustrowana; ma to wywołać większe zaangażowanie czytelnika, a jednocześnie unaocznić, jak bardzo sztuki wizualne ożywiają życie społeczne.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Psychologia poznania - Tomasz Maruszewski

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 100 MB

Książkę cechuje przystępny, jasny język, który ułatwia czytelnikowi zrozumienie tekstu. Przedstawione są tu wszystkie najistotniejsze zagadnienia z zakresu psychologii poznawczej, czyli: procesy postrzegania, uwaga, pamięć i sposób jej funkcjonowania, wyobraźnia, pojęcia, myślenie i rozwiązywanie problemów. Tekst jest bogato ilustrowany aktualnym materiałem empirycznym. Autor prezentuje nowe spojrzenie na procesy poznawcze, rozpatrując je w kontekście społecznym, uwzględniając również indywidualne doświadczenie. W związku z tym, często nawiązuje do wyników bada? uzyskanych w ramach psychologii społecznej, osobowości i psychologii emocji.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Zrozumieć psychologię - Robert Feldman

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 114 MB
1000 stron

Doskonały przewodnik po tak obszernej dziedzinie, jaką jest psychologia. Autor omawia w niej najważniejsze pojęcia związane z naturą człowieka, przedstawia panoramę współczesnych osiągnięć psychologii, uzupełniając rozważania teoretyczne konkretnymi przykładami "z życia wziętymi" i portretami osób, które na co dzie? zajmują się analizowaniem biologicznych podstaw naszego zachowania, badaniem ludzkiej zmysłowości, motywacji i potrzeb, seksualności, inteligencji, możliwości uczenia się.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


PSYCHOLOGIA Podejścia oraz koncepcje Tavris Carol, Wade Carol

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 41 MB


Autorki, aby zapewnić czytelnikom raczej głębsze niż szersze spojrzenie na wiedzę psychologiczną, ułożyły materiał nie według tematów czy dziedzin psychologii, lecz według pięciu głównych podejść: biologicznego, poznawczego, teorii uczenia się, społeczno-kulturowego oraz psychoanalitycznego. Ukazują, jak badacze postrzegają świat w ramach każdego z tych podejść - jakie stawiają pytania, jakich metod używają, jakie wysuwają hipotezy i jakie są ich osiągnięcia, a także ograniczenia i nadużycia. Omówienie każdego podejścia ko?czą oceną.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Kirk William - Psychologiczne uwiedzenie

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 2 MB


William Kirk Kilpatrick jest profesorem psychologii w Boston College (USA). W swych licznych wykładach poddaje krytyce wiarę we współczesną psychologię. Ostrzega, że stała się świecką religią naszych czasów, ale - wbrew nadziejom - nie zdołała sprawić, by proponowane przez nią samopoznanie zmieniło nasze życie na lepsze. W zamian autor proponuje czytelnikowi skupienie się na chrześcija?stwie i posłaniu Chrystusa. Nie neguje wartości poznawania psychiki człowieka, ale widzi w tym nie cel, a tylko drogę do celu.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Wielkie pytania psychologii - Łukaszewski

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 34 MB


Czy świat społeczny może istnieć i sprawnie funkcjonować bez psychologii? Wszystko wskazuje na to, że nie. Problem rozumienia zachowa? ludzkich, problem przewidywania własnych i cudzych postępków, umiejętność wyprzedzania zdarze?, a także rozumienie powodów własnych zachowa?, zdolność do adaptacyjnej zmiany zachowania własnego czy cudzego, zdolność do odróżnienia tego, co jest wartościowe i ważne, od tego, co jest błahe i bezwartościowe – to umiejętności zapewniające przetrwanie. Oczywiście, można na te zjawiska odmiennie patrzeć.

Książka otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Nauki i Informatyzacji w konkursie na najlepszą książkę akademicką ATENA 2003

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Rathus S. A. - Psychologia współczesna

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 57 MB

To pierwszy tak nowoczesny, atrakcyjny i przyjazny czytelnikowi podręcznik, umożliwiający samodzielne studiowanie. Ciepły, zajmujący i życiowy styl, w jakim napisana jest książka, wyraża prawdziwą fascynację psychologią. Autor stymuluje ciekawość i prowokuje do przemyśle?. Ekscytujący przewodnik po meandrach psychologii! Podręcznik przedstawia najważniejsze zagadnienia i obszary badawcze współczesnej psychologii. Książka Spencera Rathusa obejmuje zarówno podstawy tej gałęzi wiedzy, takie jak definicja, zakres i historia psychologii, koncepcje psychologiczne człowieka oraz metody badawcze stosowane przez psychologów, jak i jej bardziej zaawansowane działy. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, rycinami i tabelami, ułatwiającymi przyswojenie materiału, oraz opatrzona obszerną bibliografią i słownikiem terminów.
Kontrowersyjne stwierdzenia otwierające każdy rozdział są niewątpliwym wyzwaniem intelektualnym dla czytelnika i zachęcają do uważnej lektury.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Tomasz Witkowski - Psychologia kłamstwa

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 57 MB

Kłamstwo to temat atrakcyjny i modny. Jeśli nasze komunikowanie się z innymi ma charakter gry, jak twierdzi wielu, miejsce kłamstwa w komunikowaniu jest trwałe i konieczne. Choć, oczywiście, kłamstwem skłonniśmy gardzić, czytamy o nim chętnie. Chętnie też przeczytałem książkę Tomasza Witkowskiego o psychologii kłamstwa. Jest nie tylko ciekawie i barwnie napisana, pełna rzetelnej wiedzy i świetnych przykładów - jest także prawdziwa. Pozwala kłamców rozumieć, ale pozwala też bronić się przed nimi. Sądzę, że umożliwia nam też obronę przed naszymi kłamstwami.

Z recenzji prof. Jerzego Bralczyka

Kiedy mówimy "kłamstwo" wydaje nam się, że mamy na myśli coś szczególnego, rzadkiego jak mutacja, peryferyjnego jak odstępstwo od normy, którą jest przecież prawda. Lecz, gdy uważnie przyjrzeć się temu, co nas otacza, wtedy powoli zaczniemy odkrywać, że kłamstwo ukryte pod wieloma maskami - reklama, polityka, drobne gry między ludźmi - przerasta nasze życie. Niedomówienia, niewinne mijanie się z prawdą, przemilczania - ten cały arsenał towarzyszy nam wszędzie. Badania mówią, że przeciętny człowiek kłamie dwa razy dziennie, więc pospolitość kłamstwa jest zadziwiająca. A jednak brak jest na ten temat książek, pisanych zwłaszcza z perspektywy psychologicznej. Czym jest kłamstwo i dlaczego kłamiemy? Czy predyspozycje ku temu są wrodzone czy jest to jedna z umiejętności przystosowawczych? W jaki sposób kłamiemy i jakiego rodzaju zysk osiągamy? Czy są ludzie, którym obce jest łamanie ósmego przykazania? Czy są wiarygodne sposoby wykrycia kłamstwa? "Psychologia kłamstwa" jest sondą, zapuszczającą się w głąb tego morza pyta? i ustanawiającą podstawowy porządek. Żywo napisana i ilustrowana wieloma przykładami z życia i literatury szkicuje zarysy dziwnego i trochę przerażającego uniwersum, którego władcą jest homo mendosus, człowiek kłamiący.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


P.H. Lindsay i D.A. Norman - Procesy przetwarzania informacji u człowieka

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 137 MB

Podręcznik Lindsaya i Normana powstawał w czasie (początek lat siedemdziesiątych), kiedy psychologia poznawcza zaczyna się umacniać w badaniach i teoriach psychologicznych. Jest to okres tworzenia modeli i teorii reprezentacji świata w umyśle ludzkim, modeli o charakterze strukturalistycznym, obrazujących złożoną, zwykle hierarchiczną organizację tego, co określano jako pamięć semantyczną i epizodyczną, a co stanowiło właśnie ową reprezentację świata w pamięci trwałej. Lindsay i Norman przedstawiają własny model struktury pamięci, nie analizując bliżej innych modeli ani nie wnikając w reprezentacji świata, jak też nad kodami tej reprezentacji: obrazowym i abstrakcyjnym (analogowym i analitycznym) versus tylko abstrakcyjnym. W ostatnim okresie to strukturalistyczne podejście w psychologii poznawczej bywa zastępowane podejściem bardziej procesualnym, funkcjonalnym, akcentującym dynamiczny, proceduralny charakter reprezentacji świata w umyśle, rolę procesów decydujących o ciągłej jej transformacji, o przechodzeniu od jednego stanu pamięci, myśli itp. do innego.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Aronson Elliot Pratkanis Anthony - Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na codzie?

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 136 MB

Książka autorstwa dwóch znanych psychologów ameryka?skich, przybliża problematykę propagandy i jej rolę we współczesnym świecie. Z jednej strony autorzy uświadamiają czytelnikowi (poprzez ukazanie rozmaitych podejść badawczych i wyników bada? nad wpływem mediów na opinie społeczne) jak głęboko środki masowego przekazu przenikają życie człowieka oraz jak bardzo wpływają na jego tylko pozornie samodzielne decyzje. Z drugiej strony, autorzy demitologizują rolę massmediów w kulturze współczesnej, wyraźnie rozdzielając perswazję, edukację i propagandę sensu stricto. Pokazują też, w jaki sposób radzić sobie z zabijającą myślenie i demokrację propagandą.
Książka napisana jest w sposób wyjątkowo ciekawy i żywy, ilustrowana licznymi przykładami z historii i współczesności.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


PSYCHOLOGIA MOTYWACJI - Robert E. Franken

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 120 MB

Książka jest podstawowym podręcznikiem z zakresu psychologii motywacji. Doskonale wyważona pod względem prezentacji różnorodnych spojrze? na naturę motywacji, odmiennych perspektyw teoretycznych, różnych szkół badawczych. Autor traktuje zagadnienia bardzo szeroko, nie unikając obszarów tradycyjnie należących do psychologii społecznej, rozwojowej, czy też klinicznej. W poszczególnych częściach prezentowane są kolejno:

* główne pytania, na które usiłuje odpowiedzieć psychologia motywacji
* najważniejsze teorie motywacji i główne komponenty procesu motywacyjnego
* motywacje specyficzne
* relacje między emocjami i motywacjami
* oraz tak zwana motywacja wzrostu i procesy samoregulacji.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


-----
Philip G. Zimbardo_ Efekt Lucyfera

Książki z dziedziny Psychologii

format jpg
waga 323 MB

BARDZO DOBREJ JAKOŚCI SKANY !

Jedna z najważniejszych prac nurtu psychologii dobra i zła. Autor interesująco prezentuje analizę eksperymentu stanfordzkiego i wykazuje ścisły związek z tym, co później wydarzyło się w więzieniu w Abu Ghraib. Przedstawia mechanizmy i czynniki, które czynią ze zwykłego człowieka oprawcę i ofiarę systemu. Udowadnia możliwość zmiany lub zapobiegania niechcianym zachowaniom jednostki lub grupy, dzięki zrozumieniu, jakie siły, wartości i skłonności przez nie przejawiane są wnoszone w daną sytuację. Uważa, że można mieć większy wpływ na zredukowanie niepożądanych indywidualnych reakcji przez wiedzę, pokazuje, jak ich unikać lub je modyfikować.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Psychologiczne portrety człowieka.Praktyczna psychologia rozwojowa.Anna Brzezi?ska.

Książki z dziedziny Psychologii

format pdf
waga 106 MB

Książka przedstawia osiem okresów rozwoju człowieka; cztery z nich dotyczą okresu dzieci?stwa, jeden - dorastania, a trzy - dorosłości.

Każdy z nich przedstawiany jest z dwóch stron, raz od strony najważniejszych zmian i osiągnięć rozwoju, a dwa - od strony zjawisk o charakterze negatywnym, zagrażających realizacji zada? rozwojowych na tym właśnie etapie życia bądź utrudniających, czy nawet uniemożliwiających pomyślne przejście do następnego okresu.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Psychologia zachowa? konsumenckich A. Falkowski T. Tyszka

Książki z dziedziny Psychologii

format jpg
waga 72 MB

Pozycja poświęcona psychologii zachowa? konsumenckich. Książka ta wprowadza nas w świat zachowa? konsumenckich, wyjaśnia poznawcze, motywacyjne i emocjonalne procesy leżące u ich podstaw oraz przybliża zasady konstruowania reklam. Uczy wykorzystywania zjawisk psychologicznych w strategiach marketingowych, w procesie segmentacji rynku i w trakcie tworzenia wizerunku firmy. Jej autorzy, w sposób przystępny i zrozumiały, także dla osób nieposiadających wykształcenia psychologicznego, przedstawiają wiedzę z zakresu podejmowania decyzji i psychologii ekonomicznej, znakomicie łącząc je z najnowszymi badaniami zachowa? konsumenckich.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!

Użytkownik VIP

chinablueUżytkownik

#1 | Dodany: 11 Sierpień 2010 20:33

Plik pdf jest uszkodzony - nie pobierajcie tego.
Użytkownik VIP

WRDTBulasUżytkownik

#2 | Dodany: 12 Sierpień 2010 08:56

Wszystko ok plik nie jest uszkodzony tylko otwórz go WINRARAEM bo jest zapakowany.

A tak po pierwsze to nie jest PDF tylko książka jest w JPEG.
Użytkownik VIP

cinek50000Użytkownik

#3 | Dodany: 9 Wrzesień 2010 11:03

tutaj też można znaleźć coś ciekawego:
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!
Użytkownik VIP

cinek50000Użytkownik

#4 | Dodany: 17 Grudzień 2010 14:46

reupload

Elliot Aronson, Pratkanis Anthony - Wiek propagandy

136mb
pdf
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!
Użytkownik VIP

sesquintamUżytkownik

#5 | Dodany: 12 Luty 2011 21:50

Brzezi?ska Anna - Psychologiczne portrety człowieka

Książka przedstawia osiem okresów rozwoju człowieka; cztery z nich dotyczą okresu dzieci?stwa, jeden - dorastania, a trzy - dorosłości. Każdy z nich przedstawiany jest z dwóch stron, raz od strony najważniejszych zmian i osiągnięć rozwoju, a dwa - od strony zjawisk o charakterze negatywnym, zagrażających realizacji zada? rozwojowych na tym właśnie etapie życia bądź utrudniających, czy nawet uniemożliwiających pomyślne przejście do następnego okresu.http://hotfile.com/dl/95203148/aa5372f/Brzezinska_Anna_-_Psychologiczne_portrety_czlowieka.pdf.html


Kurs Pochodne z etrapez [PL] Zobacz!!!
Has?o do plik?w: sisquintam

Linki pad?y? Napisz PW, a zrobie Re-Upload najszybciej jak si? da!
Użytkownik VIP

eurofilmeuroUżytkownik

#6 | Dodany: 17 Październik 2011 17:11

:-)
świat?o to se wiesz...
Użytkownik VIP

malanovUżytkownik

#7 | Dodany: 23 Październik 2011 22:09

Zrozumieć psychologię - Robert Feldman

niestety, ale plik nie otwiera się.
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#8 | Dodany: 25 Październik 2011 20:58

malanov - pozycja "Zrozumieć psychologię - Robert Feldman została ponownie wgrana i działa już dobrze.
Użytkownik VIP

kriszpanUżytkownik

#9 | Dodany: 2 Listopad 2011 21:53

ok thx
Dlaczego ściągam z neta.......? Bo jestem BIEDNY ;P
Użytkownik VIP

CCDUżytkownik

#10 | Dodany: 8 Listopad 2011 10:58

Prosiłbym o link do "Psychologia poznania - Tomasza Maruszewskiego" przez pomyłkę podano link do "Zrozumieć psychologię"
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#11 | Dodany: 8 Listopad 2011 20:22

CCD - linki zaktualizowane
Użytkownik VIP

CCDUżytkownik

#12 | Dodany: 13 Listopad 2011 18:28

Dzięki za aktualizację. thx
Użytkownik VIP

szpruszekUżytkownik

#13 | Dodany: 7 Listopad 2012 18:24

Można prosić o aktualizację linku z "Psychologia poznania - Tomasza Maruszewskiego" szukam tego od dłuższego czasu i tylko tutaj można to zdobyć ;)

Pozdrawiam

Informacje

Jeżeli chcesz skomentować artykuł musisz być zarejestrowany na stronie.