EXSite.pl - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko

NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!   
Przypomnij hasło X

Książki prawnicze

Dodał: ilowiak 11 Grudzień 2011 12:44System podatkowy w Polsce - R. Wola?ski

Książki prawnicze

format pdf, doc
waga 32 MB

Książka przedstawia aktualnie obowiązujący system podatkowy w Polsce, podstawowe zagadnienia ogólne dotyczące podatków i prawa podatkowego, wybrane elementy systemów podatkowych i procesu harmonizacji podatków w Unii Europejskiej, a także stopie? dostosowania polskich regulacji do unormowa? europejskich.
Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Może być również wykorzystana na kursach podyplomowych, szkoleniach, także przez praktyków - doradców podatkowych, urzędników skarbowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego - W. Modzelewski

Książki prawnicze

format pdf
waga 116 MB

iniejszym pragniemy Pa?stwu przedstawić rozszerzone IX wydanie "Wstępu do nauki polskiego prawa podatkowego". Publikacja ta stanowi doskonałe wprowadzenie do nauki prawa podatkowego obowiązującego w Polsce, jak również jest niezbędnym fundamentem do zgłębiania wiedzy w tej dziedzinie. Książka ta pozwala opanować podstawowe reguły i zasady panujące w polskim prawie podatkowym, co jest niezbędne do opanowania tej dziedziny w stopniu zaawansowanym. Dydaktyczny charakter i przystępny sposób, w jaki została napisana niniejsza publikacja powoduje, że jest ona chętnie wykorzystywana nie tylko przez studentów, ale i przez praktyków prawa podatkowego.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

Książki prawnicze

format pdf
waga 78 MB

Profesor Sławomira Wronkowska jest wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza \ Poznaniu oraz na Europejskim Uniwersytecie &&„,Yiadrina&" we Frankfurcie nad Odrą. Na pozna?skim wydziale prawa kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa. Jest członkiem Rad

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Wykłady, notatki, ściągi z prawa karno skarbowego.

Książki prawnicze

format doc, pdf
waga 101 MB

Wykłady, notatki, ściągi z prawa karno skarbowego.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski


Książki prawnicze

format pdf
waga 175 mb

Prezentowana publikacja Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne zachowuje ciągłość podstawowych założe? z wielokrotnie wznawianym od 1992 r. podręcznikiem tych samych autorów: Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Prawo wyborcze i system partyjny Nohlen Dieter

Książki prawnicze

format pdf
waga 220 mb

Książka ta jest ogólnym wprowadzeniem do nauki o systemach wyborczych. Autor przedstawia fundamenty tej dyscypliny i omawia najczęściej stosowane w świece systemy wyborcze. Praca niezbędna dla politologów i wszystkich studiujących prawo konstytucyjne.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Prawo gospodarcze i handlowe. Repetytorium Pakosiewicz Jan

Książki prawnicze

format pdf
waga 61 mb

Prawo gospodarcze i handlowe jest obszerną dziedziną o zasadniczym znaczeniu dla obrotu gospodarczego. Z przepisami kodeksu spółek handlowych czy innych ustaw odnoszących się do stosunków gospodarczych przyszli adwokaci, sędziowie, radcowie prawni i notariusze stykać się będą coraz częściej. Stąd też prawo gospodarcze i handlowe stało się ważnym elementem wykształcenia prawniczego. Proces przyswajania wiedzy o tej gałęzi prawa winien zacząć się już na studiach - bez solidnych podstaw trudno zrozumieć wiele instytucji, z którymi prawnikowi przyjdzie się zetknąć w praktyce. Jednakże mimo istnienia znakomitych podręczników, komentarzy i opracowa? nie jest to proces łatwy. Najlepiej wiedzą o tym studenci prawa. Właśnie w oparciu o doświadczenia studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ - członków Sekcji Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa - oraz dzięki życzliwości i radom prof. dr. hab. Wojciecha Pyzioła, kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, powstało niniejsze repetytorium. Ma ono za zadanie pomóc studentom w powtórzeniu i utrwaleniu materiału przed egzaminem, może służyć również kandydatom na aplikacje. Autorzy mają nadzieję, że przygotowana przez nich publikacja spełni swoje zadanie.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA Szpak J.

Książki prawnicze

format pdf
waga 88 mb

Historia gospodarcza powszechna to ciekawa analiza rozwoju dziejów gospodarczych świata od Starożytności do czasów współczesnych. Autor pokazał działalność człowieka od czasów najdawniejszych do najnowszych, skupiając się na najważniejszych problemach i wydarzeniach danego okresu bez schematycznego omawiania poszczególnych dziejów gospodarki. Ponadto Autor podjął próbę wyłonienia największych potęg gospodarczych w wybranych okresach historycznych (np. w 1820 r., 1870 r., 1939 r. i 2005 r.) oraz analizy zjawisk gospodarczych na przełomie wieków XX i XXI.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Prawo pracy (Podręczniki prawnicze BECK) - Florek Ludwik, Zieli?ski Tadeusz

Książki prawnicze

format pdf
waga 63 mb

W podręczniku Prawo pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu. Dotyczą one m.in.:

powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,
zbiorowego prawa pracy oraz
zatrudnienia i bezrobocia.

Uwzględniono również rozległą nowelizację Kodeksu pracy z 2003 r. dostosowującą prawo pracy do przepisów wspólnotowych, jak również inne jego zmiany dotyczące: czasu pracy, zwolnie? pracowników z przyczyn ich niedotyczących, agencji pracy tymczasowej, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego

Książki prawnicze

format pdf
waga 91 mb

Kolejny tom z serii historyczno-prawnej, poświęcony dziejom prawa rzymskiego. W sposób nowoczesny i zgodny z najnowszymi trendami w dydaktyce ukazuje naukę prawa rzymskiego w powiązaniu z procesem kształtowania się europejskiego prawa prywatnego. Podręcznik w sposób problemowy i chronologiczny przedstawia rozwój prawa rzymskiego. Tematycznie podzielony jest na 7 rozdziałów: * historia i tradycja prawa rzymskiego, * kształtowanie i ochrona praw prywatnych, * osoby i rodzina, * spadki, * posiadanie i prawa rzeczowe, * zobowiązania, * współczesne wyzwania prawa rzymskiego. Podręcznik przeznaczony jest dla studentów...
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Polskie prawo wykrocze?. Zarys wykładu - Tadeusz Bojarski

Książki prawnicze

format pdf
waga 124 mb

Podręcznik przedstawia całość zagadnie? prawa wykrocze?, tj. materialne prawo wykrocze? w zakresie zagadnie? części ogólnej, charakterystykę części szczególnej Kodeksu wykrocze? oraz niezbędne wiadomości o postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Zawiera również informacje o drodze rozwojowej systemów prawa wykrocze? w Europie, o ewolucji polskiego prawa wykrocze? od 1919 r. do zasadniczej zmiany modelowej w 2001 r. Część materialna obejmuje zasady odpowiedzialności oraz kary i ich orzekanie. Charakterystyka części szczególnej zawiera prezentację poszczególnych grup wykrocze?, znajdujących się w Kodeksie wykrocze? z 1971 r. W części procesowej przedstawiono rozwiązania Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z 2001 r., uchwalonego w związku z przekazaniem wykrocze? do orzecznictwa sądowego.

Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych. Może służyć także aplikantom i w odpowiednim stopniu praktykom. Zawiera bogatą i aktualną literaturę przedmiotu ułatwiającą poznawanie zagadnie? bardziej szczegółowych oraz skorowidz rzeczowy, uwzględnia również orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Prawo cywilne Część ogólna - Radwa?ski Zbigniew (Beck)

Książki prawnicze

format pdf
waga 50 mb

W podręczniku Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: * przedmioty stosunku cywilnoprawnego, * osoby fizyczne i prawne, * czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne, * przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa i prokury. Dziesiąte wydanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodekus cywilnego, a także zostało uaktualnione o nowe orzecznictwo i literaturę.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Prawo międzynarodowe publiczne - Bierzanek Remigiusz, Symonides Janusz

Książki prawnicze

format pdf
waga 86 mb

Znane i cenione przez czytelników opracowanie z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz stosunków międzynarodowych oraz dla wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką. Podręcznik uwzględnia zmiany w ustawodawstwie, w konwencjach międzynarodowych, także zmiany dotyczące organizacji międzynarodowych.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Prawo Rodzinne i Opieku?cze - Smyczy?ski Tadeusz

Książki prawnicze

format pdf
waga 66 mb

Seria ta stanowi kanon wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa do zdania egzaminu. Podręcznik opiera się na systematyce Kodeksu rodzinnego i opieku?czego, co powinno ułatwić poznanie poszczególnych instytucji prawnych przy jednoczesnym śledzeniu przepisów. Zostały w nim uwzględnione zagadnienia dotyczące m.in.: ustrojów majątkowych małże?skich, władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli. W czwartym wydaniu uwzględniono nowelizację KRO z 2004 r:, która zmieniła małże?skie prawo majątkowe oraz nowe ustawy: o pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Prof. dr hab. Tadeusz Smyczy?ski - profesor tytularny w Instytucie Nauk Prawnych PAN i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeci?skiego, kierownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, ekspert Sejmu i Senatu, członek Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!

Użytkownik VIP

balonxUżytkownik

#1 | Dodany: 7 Listopad 2011 12:16

czy znalazło by sie prawo mediów z lexis nexis ?
Użytkownik VIP

amadeus222Użytkownik

#2 | Dodany: 8 Listopad 2011 19:54

Polskie prawo wykrocze?. Zarys wykładu - Tadeusz Bojarski


brawo
Użytkownik VIP

MemphosUżytkownik

#3 | Dodany: 15 Listopad 2011 19:42

Dzięki za te książki:) Będą kolejne ??
Użytkownik VIP

zuchel86Użytkownik

#4 | Dodany: 15 Listopad 2011 22:37

Wstawi świetne ! Natomiast z mojej strony pytanie, czy można liczyć na jakąś pozycję z zakresu spółek prawa handlowego albo w ogóle prawa handlowego ?

---

[edit] I się doczekałem :) Wielkie dzięki, biję pokłony !
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#5 | Dodany: 17 Listopad 2011 20:42

piszesz i masz ;)
Użytkownik VIP

kryna85Użytkownik

#6 | Dodany: 19 Listopad 2011 15:59

Witam. Kolego masz może jakieś pozycje z PRAWA ROLNEGO. będę bardzo wdzięczny
Użytkownik VIP

BUZZERUżytkownik

#7 | Dodany: 20 Listopad 2011 23:47

witam,

wielkie podziękowania za Prawo wyborcze i system partyjny Nohlen Dieter...mam ponadto pytanie czy Kolega posiadałby coś na temat demokracji, systemów partyjnych oraz przywództwa politycznego...jeżeli tak to chylę czoła i podziękowania ślę!

pozdrawiam
Użytkownik VIP

pilatonUżytkownik

#8 | Dodany: 21 Listopad 2011 20:59

Nieźle. Jakby coś było to może "Socjologia organizacji"?
Użytkownik VIP

boski13Użytkownik

#9 | Dodany: 21 Listopad 2011 21:02

świetne:) coś z prawa karno skarbowego by się znalazło?:)
Użytkownik VIP

klamca125Użytkownik

#10 | Dodany: 21 Listopad 2011 21:47

dołączam się do prośby kolegi boski13 nie znalazła by się książka Prawo karne skarbowe prof Wrzosek- Konarskiej ??
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#11 | Dodany: 23 Listopad 2011 23:50

prawo karne wrzucone ;) - jakieś inne prośby ? ;)
Użytkownik VIP

zaq2Użytkownik

#12 | Dodany: 24 Listopad 2011 04:42

Witam
prosiłbymna temat jeżeli jest taka książka na temat jak przebiega proces karny
oraz na temat procesu karnego procesowego i ogólnie prawo karne
z góry dziękuje bardzo za odpowiedz
Użytkownik VIP

poziomka12Użytkownik

#13 | Dodany: 25 Listopad 2011 12:30

masz może książke postępowanie sądowoadministracyjne Tadeusz Woś?
Użytkownik VIP

Pablo3mgUżytkownik

#14 | Dodany: 29 Listopad 2011 10:57

A masz może książki ze Wstępu do Prawoznastwa? Byłbym bardzo wdzięczny
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#15 | Dodany: 30 Listopad 2011 23:58

ebook dotyczący prawodawstwa dodany.
Użytkownik VIP

zaq2Użytkownik

#16 | Dodany: 1 Grudzień 2011 00:37

plik Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa spakowany rarem


ma ktoś odnośnie odnośnie książki z prawa karnego
dziękuje
Użytkownik VIP

tarnosmksUżytkownik

#17 | Dodany: 2 Grudzień 2011 17:36

Przydałoby się coś typu : prawo podatkowe dla ekonomistów ;) Jeżeli byłaby taka możliwość to poproszę o wstawkę :)
Użytkownik VIP

boski13Użytkownik

#18 | Dodany: 5 Grudzień 2011 21:46

Dzięki za to prawo karno skarbowe, jakbyś coś miał więcej to poproszę:)
Użytkownik VIP

miburUżytkownik

#19 | Dodany: 5 Grudzień 2011 22:11

Dzięki za książki. :)
Użytkownik VIP

kmis88Użytkownik

#20 | Dodany: 6 Grudzień 2011 15:00

macie może książkę wola?skiego "system podatkowy w polsce"?
z góry dziękuje za odp
Użytkownik VIP

kmis88Użytkownik

#21 | Dodany: 12 Grudzień 2011 18:00

wielkie dzięki za ostatnią wstawkę!!!
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#22 | Dodany: 12 Grudzień 2011 19:36

proszę bardzo ;)
Użytkownik VIP

GalterUżytkownik

#23 | Dodany: 12 Grudzień 2011 21:30

A z prawa samorzadowego cos bedzie? :)
Użytkownik VIP

k23Użytkownik

#24 | Dodany: 15 Maj 2012 17:12

jak z linkami do tych wstawek są nie aktywne można o up.:)

Informacje

Jeżeli chcesz skomentować artykuł musisz być zarejestrowany na stronie.