EXSite.pl - Portal ze wszystkim Mamy tutaj wszystko

NIE MASZ JESZCZE KONTA? ZAREJESTRUJ SIĘ ZA DARMO!   
Przypomnij hasło X

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

Dodał: ilowiak 10 Grudzień 2011 20:18Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - R. Sewery?ski, M. Krupa, A. Stawowy, S. Jalowicka-Madeja


Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 53 MB

Dynamiczny proces globalizacji powoduje, że coraz więcej firm, które niegdyś działały na jednym, przeważnie rodzimym rynku, otwiera oddziały w wielu regionach świata - często odmiennych pod względem ekonomicznym, prawnym, społecznym, gdzie wewnętrzne regulacje nie pozwalają na porównywalność danych dotyczących prowadzonej działalności. Także inwestorzy - gracze giełdowi muszą opierać swoje decyzje na informacjach umożliwiających ocenę sytuacji na globalnym rynku.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


LEASING. PRAWO, PODATKI, RACHUNKOWOśĆ. PRZEWODNIK PRAKTYCZNY HUSZCZ Z. TKACZYK-OSI?SKA I


Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 52 MB

Kompleksowe omówienie leasingu zarówno od strony prawnej, podatkowej, jak i rachunkowej.

Autorzy, skupiając się przede wszystkim na aspektach praktycznych, wyczerpująco omawiają kolejno wszystkie etapy leasingu : od zawarcia umowy (rodzaje i konstrukcje umów, przedmiot leasingu), poprzez jej trwanie i wykonywanie (czynsz leasingowy, prawa i obowiązki stron, korzystanie z rzeczy, cesja wierzytelności, utrata przedmiotu umowy leasingu), rozliczanie (kwestie podatkowe w zależności od wybranego rodzaju leasingu), aż po zako?czenie umowy (różne sposoby i skutki).

Ostatni rozdział przedstawia leasing w ewidencji księgowej i bilansowej (przykłady).

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Ekonomia Paul A. Samuelson cz.2


Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 142 MB

Polskie wydanie jednego z najpopularniejszych podręczników ameryka?skich do podstaw ekonomii. Przekład XVI wydania oryginału dostosowanego do zmieniających się potrzeb, uzupełnionego o nowe, oryginalne myśli.
Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Ekonomia
Janusz Beksiak


Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 335 MB


- czym się zajmuje ekonomia- wybór ekonomiczny- gospodarka rynkowa- wybór konsumenta, przedsiębiorcy- popyt na dobra konsumpcyjne, czynniki wytwórcze- wolna konkurencja- monopol i konkurencja monopolistyczna- wprowadzenie do makroekonomii- systemy pieniężne- bezrobocie i polityka pełnego zatrudnienia- inflacja i bezrobocie- gospodarka światowa.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!
Sektor finansów publicznych w Polsce - Cezary Kosikowski

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 134 MB


Status prawnofinansowy jednostek sektora finansów publicznych jest określony nie tylko wtedy, gdy prawodawca wyda odrębny akt normatywny poświęcony danej jednostce (np. konkretnemu funduszowi celowemu lub Polskiej Akademii Nauk), ale także wówczas, gdy uprawnienia i obowiązki prawnofinansowe tej jednostki zostały oznaczone w sposób zbiorowy - poprzez odniesienie ich do wszystkich jednostek organizacyjnych zaliczonych przez ustawę do sektora finansów publicznych. Podkreślenie to jest konieczne wobec panującego w praktyce odmiennego przeświadczenia o zakresie prawa finansowego obowiązującego daną jednostkę.

Książka składa się z dwóch części: pierwsza poświęcona jest ustaleniu pojęcia i charakterystyki sektora finansów publicznych oraz katalogu jego jednostek; obejmuje również rozwiązania prawnofinansowe, które są wspólne dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych i obowiązują wobec nich w jednakowym stopniu.
druga część przedstawia rozwiązania odrębne, właściwe poszczególnym jednostkom lub grupom jednostek sektora finansów publicznych.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Wybrane zagadnienia z mikroekonomii - pojęcia, problemy, przykłady i zadania Jerzy Czesław Ossowski

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 103 MB

Podręcznik przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych studiujących mikroekonomię na poziomie licencjackim oraz magisterskim. Treść podręcznika, jego układ i strukturę podporządkowano celowi, jakim było przedstawienie teoretycznych podstaw kształtowania się cen na różnie zorganizowanych rynkach. Główną uwagę poświęcono rynkom produktów konsumpcyjnych. Podręcznik przeznaczony jest do wykorzystania w trakcie ćwicze? z mikroekonomii. W większości poruszanych tematów przedstawiono:

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach Grzegorz Michalski

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 104 MB

Oddawany w ręce Czytelników podręcznik w sposób kompleksowy omawia problematykę płynności finansowej i zarządzania finansami w krótkich okresach w MSP. Zawiera wiele przykładów z polskiej praktyki gospodarczej oraz zada? do samodzielnego rozwiązania

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw
redakcja Genowefa Sobczyk

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 178 MB

Przedmiotem analizy są takie zagadnienia jak:

- ekonomika procesów wytwórczo-usługowych,
- gospodarowanie środkami trwałymi,
- ekonomika majątku obrotowego,
- gospodarowanie zasobami ludzkimi,
- koszty własne i wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Każdy z wyodrębnionych rozdziałów zawiera jednolity układ treści, obejmujący:

- wprowadzenie teoretyczne wraz z podaniem wzorów i wskazaniem obszarów ich zastosowania,
- praktyczne przykłady przedstawiające metody rozwiązania danego problemu i ekonomiczną interpretację wyników,
- zadania do samodzielnego rozwiązania.

Liczne przykłady i zadania pozwolą studiującym na nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów gospodarczych w małych i średnich firmach. Dobrano je tak , aby były proste rachunkowo, a jednocześnie stanowiły odzwierciedlenie rzeczywistych problemów.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Ekonomia Paul A. Samuelson

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 59 MB

Przejrzyste, aktualne i zarazem interesujące wprowadzenie do zasad teorii ekonomii i podstawowych faktów dotyczących ameryka?skiego i światowego systemu gospodarczego. Synteza uwzględniająca wszystkie konkurujące szkoły teoretyczne: eklektyzm postkeynesowski, monetaryzm, szkołę racjonalnych oczekiwa?, libertarianizm szkoły z Chicago, marksizm i ekonomię radykalną. Ze względu na objętość oryginału polskie wydanie zostało podzielone na dwa tomy. Tom pierwszy obejmuje cztery części oryginału: Pojęcia podstawowe Makroekonomia, fluktuacja produktów i cen Pieniądz, stopy procentowe i deficyty Mikroekonomia, podaż i popyt oraz rynki produktów. Tom drugi składa się z trzech kolejnych części: Płace, renta, zysk i podział dochodów Równość, sprawiedliwość, efektywność i rola pa?stwa Wzrost gospodarczy i handel międzynarodowy Słowniczek podstawowych terminów oraz Indeks rzeczowy do obu tomów. Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla studentów pierwszego roku studiów ekonomicznych, jak i dla studentów innych kierunków, w programach których znajdują się podstawy wiedzy ekonomicznej. Z książki tej może też skorzystać każdy, kto chce dowiedzieć się, jakie mechanizmy i instytucje rządzą współczesną gospodarką rynkową. Opinie o książce: [...] Niezwykle trudno oceniać podręcznik ekonomii P.A. Samuelsona, W.D. Nordhausa w słowach bardziej wyszukanych od tych, jakie zostały już na jego temat wypowiedziane. [...] Piękno i prostota języka, jasność wywodu czynią trudne zagadnienia ekonomiczne zrozumiałymi nie tylko dla specjalistów, ale i początkujących adeptów wiedzy ekonomicznej..

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Ekonomia makroekonomia - Begg David, Fischer Stanley, Dornbusch Rudiger

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 101 MB

ksiazka przedstawia w przystępny sposób podstawową wiedzę z dziedziny ekonomii, wyjaśnia zasady współczesnej ekonomii przydatne do analizy rzeczywistości gospodarczej, rozpatruje najważniejsze problemy występujące w gospodarce światowej.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!


Podstawy prawa dla ekonomistów - Jolanta Jabło?ska-Bonca

Książki z dziedziny rachunkowości, ekonomii i zarządzania

format pdf
waga 103 MB

Ten nowoczesny podręcznik przygotowuje studentów ekonomii i innych kierunków związanych z biznesem do praktycznego korzystania z prawa. Uczy wyszukiwania potrzebnej informacji prawnej o przepisach i wykładni, zarówno udostępnianej tradycyjnie, jak i elektronicznie, przygotowuje ekonomistów do współpracy z prawnikami, przedstawia praktyczne płaszczyzny tej współpracy i specyfikę wolnych zawodów prawniczych, wprowadza studenta w świat wartości podstawowych i zasad rządzących prawem publicznym i prywatnym, uwzględnia aktualny kontekst międzynarodowy, unijny oraz działanie prawa w cyberprzestrzeni.

Uwaga! Linki nie zakodowane tylko dla zarejestrowanych użytkowników!

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!
----------------
Links are not encoded only for registered users only! Plese login or register!

Użytkownik VIP

zaq2Użytkownik

#1 | Dodany: 24 Listopad 2011 14:42

Witam
a macie pa?stwo może lub użytkowniku pan/pani ilowiak Ekonomia Paul A. Samuelson_-_Ekonomia tom II przez użytkownika dodany był tom I a nie ma II tomu
z góry dziękuje bardzo za odpowiedz
Użytkownik VIP

ilowiakVIP

#2 | Dodany: 30 Listopad 2011 22:53

zaq2 ebook, o który prosiłeś - dodany ;)
Użytkownik VIP

kmis88Użytkownik

#3 | Dodany: 4 Grudzień 2011 10:14

a macie może książkę roberta wola?skiego "system podatkowy w polsce"
byłbym bardzo wdzięczny za dodanie tej pozycji
z góry dziękuje za odpowiedź
Użytkownik VIP

Kenarf100Użytkownik

#4 | Dodany: 11 Grudzień 2011 00:43

znalazłoby się coś z analizy finansowej ?

Informacje

Jeżeli chcesz skomentować artykuł musisz być zarejestrowany na stronie.